Welke uitstraling past bij u?

De vormgeving van uw website is het 'jasje' waarin ons Content Management Systeem zich laat tonen aan de bezoeker. Bij Devenz kunnen wij een nieuwe vormgeving aanbieden maar u kunt er ook voor kiezen uw huidige webdesign te behouden of een extern bedrijf de vormgeving te laten realiseren.

 

Het ontwikkelen van een nieuwe vormgeving is een innovatief proces en kan daardoor erg tijdrovend en kostbaar zijn. Onze vormgevers zijn voordurend op de hoogte van de nieuwste trends op grafisch vlak. Het is belangrijk dat u betrokken wordt in het ontwikkelingsproces, u kent immers de markt welke we gaan bedienen. Bij Devenz ontwikkelen we een webdesign in een aantal stappen, elke stap brengt u dichter bij het uiteindelijke resultaat.

Intakegesprek

Bij het aannemen van uw opdracht zullen we direct een aantal zaken bespreken die bijdragen aan een aansluitend resultaat van uw wensen. Vragen als 'hoeveel pagina's verwacht u te gebruiken', 'wat is uw doelgroep?' en 'wat is het doel van uw website?' geven onze webdesigners inzicht om aan uw wensen te kunnen voldoen.

 

 

Basisstruur

In de eerste fase zullen we een structuur ontwikkelen, hierdoor krijgt u als klant een beeld van de hoofdstructuur. Binnen de structuur wordt voornamelijk de positie en opbouw van het webdesign bepaald.

 

 

 

Vormgeving

Na het vastleggen van de structuur wordt de vormgeving gerealiseerd, tijdens dit proces wordt rekening gehouden met de dynamisch functiesvan het Content Management Systeem. De meeste organisaties beschikken over een huisstijl welke ook in de website verwerkt dienen te worden.

Wanneer de vormgeving voldoende uitwerkt is wordt dit volledig met de klant besproken. Nadat de vormgeving vast staat kunnen wijzigingen erg kostbaar zijn.

Opbouw xHTML

Nadat u een akkoord op de vormgeving heeft gegeven zullen wij beginnen met het schrijven van de xHTML. Afhankelijk van de beschikbaarheid van onze programmeurs wordt dit direct in het Content Management Systeem geïmplementeerd of eerst apart opgebouwd. Tijdens het schrijven van de xHTML houden we ons aan de laatste webstandaarden die door W3C zijn vastgelegd. Door ons aan de laaste standaarden te houden wordt de website beter gerenderd (geladen) in verschillende browsers en user-agents. User-agents is het medium waarop de bezoeker de website bezoekt, dit kan een laptop, computer of telefoon zijn maar ook een Playstation, iPad of Xbox.

 

Door een verzorgde xHTML te schrijven welke de webstandaarden honoreerd wordt de website beter doorzoekbaar voor zoekmachine's. Meer informatie over zoekmachinevriendelijkeheid kunt u hier vinden.

 

Opbouw CSS

CSS staat voor Cascading Style Sheets, met CSS kunnen we de vormgeving van meerdere pagina's in één keer vastleggen op één centrale plaats. Dit heeft als grote voordeel dat de xHTML leeg blijft waardoor enkel relevante informatie overblijft voor zoekmachine's als Google, Yahoo en Bing. Daarnaast wordt de style automatisch aan de xHTML gekoppeld. Wanneer u een nieuwe pagina toevoegd aan uw website wordt deze automatisch voorzien de juist style waardoor de website volledig consistent wordt opgemaakt.

 

Implementatie CMS

Nadat de xHTML en CSS zijn geschreven wordt het CMS geimplementeerd en modules toegevoegd. Eventuele maatwerk applicaties worden geschreven. Meer informatie over de werking van het CMS kunt u hier vinden.